Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per recollir informació estadística sobre els teus hàbits de navegació i poder millorar i personalitzar la teva experiència oferint-te continguts que t'interessen. Si segueixes navegant, considerem que acceptes la seva instal.lació i ús. Pots canviar la configuració o obtenir-ne més informació a Política de cookies

Sales de premsa: CaixaBank|Fundació Bancària | Obra Social|CriteriaCaixa

Sala de premsa

Más oportunidades para las personas
  English|  Català | Castellano 
dissabte, 29 d´abril de 2017
El més buscat
Barcelona, divendres 28 de gener de 2011 “la Caixa” manté la seva elevada solvència (Core Capital del 8,6%) i liquiditat (19.638 milions), amb una morositat continguda (3,71%) i un augment de la cobertura fins el 70% El Grup “la Caixa” obté un benefici net recurrent de 1.507 milions, sense disposar del fons genèric per insolvències, i amb una intensa activitat comercial
L'entitat manté la seva elevada solvència amb un Core Capital del 8,6%, un Tier-1 del 9,9% i un Tier total de l'11,8%. El nivell de liquiditat es consolida entre els més alts del sistema financer espanyol, amb 19.638 milions, i pràcticament en la seva totalitat de disponibilitat immediata.

En línia amb l'estratègia de gran prudència de “la Caixa”, s'han registrat dotacions totals per 2.651 milions, en la seva major part per a insolvències creditícies, per reforçar la fortalesa del balanç. La ràtio de cobertura millora, una vegada més, fins al 70% (el 140% amb garanties hipotecàries), i la ràtio de morositat se situa en el 3,71%.

En 2010 no s'ha disposat del fons genèric per a insolvències, que es manté en els 1.835 milions, del tancament de l'exercici 2009, gràcies a la capacitat de generació d'ingressos, que permet mantenir una gran solidesa financera davant futurs entorns adversos. Les plusvàlues extraordinàries de 634 milions nets atribuïts s'han destinat en la seva totalitat a provisions i s'ha realitzat una dotació addicional neta d'impostos de 200 milions per a la gestió futura del negoci.

Les despeses d'explotació s'han reduït un 4%, el que unit a una gran capacitat comercial, ha permès situar el marge d'explotació en els 3.323 milions d'euros i la ràtio d'eficiència en el 43,6%.

La intensa activitat de la xarxa d'oficines ha permès, en un entorn difícil, que el volum de negoci augmenti fins als 437.443 milions (+5,2%), impulsat per la cartera de crèdits sobre clients, que augmenta un 6,5%, i els recursos totals de clients, que creixen un 4,2%. El Grup segueix reforçant la seva posició de lideratge al mercat bancari espanyol, amb un augment de les seves principals quotes de mercat.
Imatge

El Grup “la Caixa” ha obtingut un benefici net recurrent de 1.507 milions d'euros en l'exercici 2010 (-11,9%), en un entorn de durs ajustos de preus. L'entitat consolida la seva elevada fortalesa financera i la seva liquiditat, manté continguda la seva ràtio de morositat i incrementa la seva cobertura, sense disposar del fons genèric per a insolvències, que es manté en els 1.835 milions del tancament de l'exercici 2009, gràcies a la capacitat de generació d'ingressos.

El marge d'interessos s'ha situat en els 3.152 milions, un 19,8% menys, després de la gestió dels volums, els marges d'operacions i de la corba de tipus d'interès. Aquest marge reflecteix, en gran mesura, el traspàs de la caiguda de tipus realitzat per l'entitat a les quotes hipotecàries dels seus clients.

Les comissions netes han crescut un 8%, fins als 1.407 milions, per l'augment de l'activitat, sobretot en el negoci d'empreses i de la banca d'inversió, així com de fons d'inversió i d'assegurances, amb una adequada gestió dels serveis oferts als clients. Les tarifes de manteniment i administració dels dipòsits a la vista continuen sent de les més baixes del mercat, en especial, de les llibretes.

Els ingressos totals (marge brut) se situen en els 6.745 milions, un 6,1% menys. L'estricta política de contenció i racionalització dels costos ha permès reduir un 4% les despeses d'explotació i, juntament amb la gran capacitat comercial de la xarxa, han permès situar la ràtio d'eficiència en el 43,6%, i el marge d'explotació en els 3.323 milions, un 8,3% menys.

La ràtio de morositat del Grup “la Caixa” se situa en el 3,71%, tan sols 0,29 punts percentuals més que el desembre de 2009, gràcies a la gran qualitat de la seva cartera creditícia, a l'exigent gestió del risc i a una molt intensa activitat de recobrament, i continua mantenint un diferencial positiu enfront del 5,68% de mitjana del sector financer el novembre. La ràtio de cobertura augmenta fins al 70% (el 140% considerant les garanties hipotecàries).

El fons genèric per a insolvències puja a 1.835 milions d'euros, el mateix import que al tancament de l'exercici 2009 i aproximadament el 100% del factor α, fet que proporciona una gran solidesa financera a l'entitat davant futurs entorns adversos.

La cartera d'immobles del Grup “la Caixa”, derivada de la gestió de la cartera de crèdits, puja, a 31 de desembre de 2010, a 3.652 milions d'euros nets, amb una cobertura del 25%.

Les plusvàlues extraordinàries, obtingudes per la gestió activa de la cartera de participades i l'acord amb Global Payments per ampliar els serveis als comerços, pugen a 634 milions nets atribuïts i s'han destinat en la seva totalitat a provisions per incrementar la fortalesa del balanç. A més, s'ha realitzat, amb una visió anticipatòria, una dotació addicional neta d'impostos de 200 milions per a la gestió futura del negoci.

La important generació de resultats de les activitats recurrents del Grup, 3.323 milions, ha permès fer front a les majors dotacions totals de 2.651 milions. El benefici net atribuït se situa en els 1.307 milions (-13,4%), amb una elevada rendibilitat (ROE del 9,3%).

Consolida la seva fortalesa financera

El Grup “la Caixa” manté una posició de lideratge, amb un Core Capital (recursos de màxima qualitat) del 8,6%, fet que segueix posant de manifest l'excel•lent nivell de solvència del Grup. El Tier 1 s'ha situat en el 9,9% i el Coeficient de solvència BIS II en l'11,8%.

Els recursos propis computables del Grup pugen a 19.198 milions, amb un excedent en recursos propis sobre el requeriment mínim regulador de 6.130 milions, 1.463 milions més que a tancament de l'exercici.

La liquiditat del Grup se situa en els 19.638 milions, el 6,9% de l'actiu, i en la seva pràctica totalitat, de disponibilitat immediata. A més, la dependència dels mercats majoristes és molt reduïda, el que proporciona una forta estabilitat, i posa de manifest el gran sentit d'anticipació del Grup. En 2010, “la Caixa” va emetre 5.652 milions d'euros al mercat institucional enfront d'uns venciments de 2.810 milions d'euros. Així, es va anticipar part dels venciments de 2011 que pugen a 7.288 milions. 
L'entitat ha realitzat diferents emissions al mercat institucional: cèdules hipotecàries per 3.267 milions, cèdules territorials per 1.000 milions i bons per 1.385 milions.

Augmenta la seva activitat comercial

L’entitat presidida per Isidre Fainé i dirigida per Joan Maria Nin manté el seu objectiu de liderar el mercat bancari espanyol a través d’un model de gestió especialitzada per donar servei als seus 10,5 milions de clients.

L’entitat ha llançat en el 2010 quatre campanyes principals: hipoteques, fons d'inversió, assegurances i plans de pensions. En el 2010 també s'ha consolidat el programa MultiEstrella amb la introducció de nous avantatges i la incorporació del col·lectiu de professionals.

La gran fortalesa comercial del Grup, amb 28.651 empleats, la xarxa més extensa del sistema financer espanyol, amb 5.409 oficines, 8.181 caixers i el lideratge en banca en línia, a través de Línia Oberta (amb més de 6,62 milions de clients), en banca mòbil (més d'1,8 milions de clients) i en banca electrònica (10,34 milions de targetes), ha permès a l'entitat presentar un creixement del negoci i de l'activitat comercial, equilibrat i de qualitat.

“la Caixa” és l'entitat financera líder en banca mòbil, ja que compta amb el major nombre d'usuaris de serveis financers a través del mòbil a Espanya. A més, “la Caixa” disposa de la seva pròpia ‘store' mòbil, totalment gratuïta i que ofereix més de 36 aplicacions diferents a les quals periòdicament se sumen noves funcionalitats.

El volum total del negoci s'ha situat en els 437.443 milions, gràcies al creixement sostingut dels crèdits i dels dipòsits. La cartera de crèdits sobre clients ha augmentat en 11.520 milions (+6,5%), fins als 189.546 milions, amb 939.463 operacions en els 12 últims mesos i 99.491 milions d'euros de risc concedit.

En l'actualitat, més de 379.600 empreses són clients de “la Caixa”. Els recursos totals de clients han assolit els 247.897 milions (+4,2%), amb una gestió prudent dels preus, a més de pels forts creixements de plans de pensions, assegurances i fons d'inversió.

A més, es manté la bona evolució de Invercaixa, la gestora de fons d'inversió de “la Caixa”, que assoleix una quota del 10,6%, amb un patrimoni gestionat en fons d'inversió de 14.634 milions. Invercaixa és la gestora de fons d'inversió –entre les grans gestores– que més ha crescut en patrimoni en l'any, amb un creixement del 5,18%, gràcies a les fortes entrades de diners, mentre que el mercat es contreu un 15,41%. Invercaixa va llançar el juny el FonCaixa Benvinguda, un fons que va tenir una excel·lent acollida i va aconseguir captar més de 1.600 milions d'euros durant el seu període de comercialització, entre el 14 de juny i fins al 16 d'agost.

Consolidació del model de gestió especialitzada

L'entitat té com a objectiu estratègic la consolidació del seu lideratge en Banca de Particulars. Segons l'estudi de FRS sobre comportament financer dels particulars a Espanya, “la Caixa” té una penetració del 21% en clients particulars, amb un increment de 30 punts bàsics com a primera entitat, per la qual cosa “la Caixa” reafirma el seu lideratge i demostra la seva capacitat per aconseguir la fidelització, vinculació i confiança dels clients.

El volum de recursos i valors gestionat per la Banca Personal arriba a més de 56.100 milions d’euros gràcies a la proposta de valor implementada per “la Caixa”, que es fonamenta en la personalització, la proximitat i el desenvolupament de productes i serveis a mida, amb 1.015 gestors especialitzats.
                                                
Per la seva banda, la consolidació de “la Caixa” Banca Privada, orientada a clients amb més de 500.000 euros de patrimoni sota gestió, ha permès incrementar els recursos i valors gestionats fins als 35.000 milions. Entre les diferents accions desenvolupades durant l’any 2010, destaca la firma d'un acord, a l'abril, amb l'Associació Creadors de Moda d'Espanya (ACME) que engloba la celebració d'esdeveniments exclusius amb clients, una targeta de fidelització i el desenvolupament d'accions de RSC per a la integració laboral de col•lectius en risc d'exclusió social.

La Banca de Pimes dóna servei a les pimes a través de la xarxa d'oficines i, a més, compta amb 820 gestors especialitzats. A tancament d'exercici, gestiona un volum de negoci de 36.500 milions, amb una quota de penetració del 40% en el segment de petites empreses. En termes d'activitat comercial, destaca especialment els 40.000 crèdits de la Línies ICO concedits a pimes, empreses i autònoms per un import total de 1.579 milions.

En el 2010 s'han obert tres nous centres de Banca d'Empreses, que completen una xarxa de 83 centres especialitzats per atendre les necessitats d'aquest col•lectiu. Això ha permès assolir un creixement del crèdit del 12%, fins als 17.233 milions, i del 14,5% en recursos, fins als 9.007 milions.

Pel que fa a productes i serveis, s'ha experimentat un fort creixement en el negoci circulant: s'han assolit unes quotes de mercat del 10,4% i el 14,8%, respectivament, en factoring i confirming, després de créixer un 30% i un 49%, respectivament, en els últims dotze mesos. També s'ha realitzat un important esforç per completar l'oferta de productes i serveis per atendre les necessitats de caràcter internacional de les empreses, el que ha tingut una excel•lent acollida entre els clients, com es reflecteix en l'increment dels crèdits documentaris i de finançament de comerç exterior.

La Banca Corporativa, que compta amb un equip de 125 persones altament especialitzades, gestiona gairebé 4.000 empreses de 570 grups, amb una facturació superior als 200 milions d'euros anuals, a través de les oficines de l'entitat a Madrid i Barcelona. El volum gestionat d'actiu i avals se situa en prop de 29.000 milions, amb un creixement del 12%.

MicroBank, el banc social de “la Caixa”, s'ha consolidat durant 2010 com l'entitat que més recursos destina al finançament de projectes d'emprenedors i famílies a través de microcrèdits. Durant el passat exercici, MicroBank va formalitzar 36.800 operacions per valor de 212 milions d'euros, un 20% més que l'any anterior, finalitzant amb un creixement del 37% de la seva cartera d'inversions. Des de la seva constitució, en 2007, ha finançat 93.879 projectes per un import total de 588,7 milions i actualment és un clar referent en microfinances a nivell europeu.

Internacionalització: El Caire i Singapur

En el marc del seu pla d'expansió internacional, "la Caixa" compta amb oficines de representació a Londres (Regne Unit), París (França), Milà (Itàlia), Stuttgart i Frankfurt (Alemanya), Istanbul (Turquia), Pequín i Xangai (Xina), Delhi (Índia) i Dubai (EAU). A més, l'entitat també disposa de sucursals pròpies a Varsòvia (Polònia), Bucarest (Romania) i Casablanca (Marroc), país en el qual va ser la primera entitat espanyola a obrir una sucursal.

A més, “la Caixa” té previst inaugurar noves oficines en 2011 a El Caire (Egipte) i a Singapur (Singapur).

En relació amb les participacions en entitats financeres, Criteria CaixaCorp, filial de “la Caixa”, compta amb un 20% del capital de GFInbursa, un 30,1% de Banc BPI, un 15,2% de The Bank of East Asia, un 10,1% d’Erste Bank i un 20,8% de Boursorama.

El valor de mercat de la cartera de participades cotitzada del Grup “la Caixa”, a través de Criteria, puja a 18.685 milions d'euros, amb unes plusvàlues latents de 2.709 milions.

Nou Pla Estratègic 2011-2014

“la Caixa” ha completat amb èxit el desplegament del Pla Estratègic 2007-2010 del Grup “la Caixa”: ha reforçat el seu tradicional lideratge en banca de particulars amb la implantació d'un model d'especialització de banca personal, banca privada, banca de pimes, banca d'empreses i banca corporativa, la qual cosa li ha permès seguir guanyant quota de mercat i potenciar el seu posicionament en aquests segments de mercat.

Així, el Grup “la Caixa” ha augmentat les seves principals quotes de mercat en: domiciliació de nòmines (15,4%) i pensions (13,1%), plans de pensions (16,2%), fons d'inversió (10,6%), dipòsits a la vista (11,4%), hipoteques (10,6%) i assegurances d'estalvi (14,4%), entre d'altres.

El nou Pla Estratègic 2011-2014 del Grup “la Caixa” –sota el lema “marcar la diferència”– reafirma la vocació de creixement, lideratge i responsabilitat social de l'entitat. Estableix com objectius estratègics consolidar el lideratge de “la Caixa” en banca minorista a Espanya, diversificar el negoci, aprofundir en la internacionalització, mantenir el compromís amb el teixit empresarial –a través també d'una distintiva cartera de participades- i reafirmar el compromís social. A més, “la Caixa” continuarà realitzant una gestió activa i anticipada del capital i la liquiditat per millorar la seva fortalesa financera.

“la Caixa” manté el pressupost de l’Obra Social per al 2011

En la mateixa línia del que es va acordar per a l'exercici 2010, “la Caixa” proposarà a l'Assemblea General dotar a la seva Obra Social d'un pressupost de 500 milions d'euros per a 2011, el mateix que l'any passat, mantenint, així, –i malgrat la conjuntura econòmica desfavorable- el seu compromís amb la societat.

Durant 2010, l'Obra Social va centrar els seus principals esforços en algunes de les qüestions que més preocupen als ciutadans: la lluita contra l'exclusió social, prestant una especial atenció a la pobresa infantil, i el foment de l'ocupació entre col•lectius amb dificultats.

Inclòs el passat exercici, l'entitat ha destinat més de 100 milions a intentar trencar el cercle viciós de la pobresa hereditària a través del Programa CaixaProinfància, que, des de la seva posada en marxa, ha concedit ajudes a més de 165.000 menors. El Programa Incorpora va proporcionar en el2010 una oportunitat laboral a 11.553 persones en 4.174 empreses.

L'atenció integral a persones amb malalties avançades (8.398 pacients atesos durant l'any passat) i la integració i participació social de les persones grans, incloent la prevenció de la dependència, van ser també objecte d'atenció prioritària per a l'Obra Social. Dins d'aquesta última línia d'actuació, més de 700.000 persones grans van participar en les activitats organitzades per l'Obra Social en el conjunt d'Espanya per afavorir l'envelliment actiu.

La promoció d'habitatges de lloguer assequible per a famílies, joves i persones grans –objectiu al qual l'entitat ha dedicat 190 milions des de la posada en marxa del programa en 2005- ha estat un altre dels àmbits de treball de l'Obra Social.

Els diferents programes de beques de postgrau van impulsar la formació d'estudiants universitaris en els millors centres acadèmics espanyols i de l'estranger i van recolzar l'avanç de la investigació biomèdica. A aquestes ajudes (272 beques concedides en el 2010), se suma el programa de formació professional per als interns de centres penitenciaris, dirigit a facilitar la seva reinserció social i laboral.

En un altre àmbit rellevant, el de la convivència intercultural, l'Obra Social ha implementat en 2010 un nou Programa d'Intervenció Comunitària Intercultural, dirigit a fomentar la cohesió social en 17 territoris a Espanya amb elevat índex de diversitat cultural.

Els programes de medi ambient Conservació d'espais naturals i reinserció social, que prioritza la contractació de col•lectius en risc d'exclusió per al desenvolupament dels treballs mediambientals, i “la Caixa” a favor del mar, centrat en la preservació dels ecosistemes del litoral, donen mostra de l'interès de l'Obra Social per la millora de la nostra biodiversitat.

Així mateix, l'Obra Social va incrementar el seu suport a la investigació científica a través del seu Programa RecerCaixa, impulsat conjuntament amb l'Associació Catalana d'Universitats  Públiques, i del llançament d'un projecte amb la Fundació Institut Català de Ciències del Clima (IC3), dirigit a observar i investigar els impactes del canvi climàtic. Tots dos se sumen a l'activitat de centres com irsiCaixa, dedicat a la investigació sobre els tractaments retrovirals de la Sida; la Unitat de Teràpia Molecular del Càncer “la Caixa”, ubicada a l'Institut d'Investigació Oncològica de l'Hospital de la Vall d'Hebron (VHIO); el centre Wider de Barcelona o el Centre Nacional d'Investigacions Cardiovasculars de Madrid (CNIC), entre d'altres.

La posada en marxa de l'Institut de Salut Global de Barcelona, ISGLOBAL, i el milió de nens vacunats ja a través de l'Aliança Empresarial contra la Mortalitat Infantil, impulsada pel programa de Cooperació Internacional de “la Caixa” i GAVI Alliance, i els 49 projectes vigents en 23 països per al desenvolupament socioeconòmic, ratifiquen el compromís de l'entitat amb els països en vies de desenvolupament. Haití s'ha convertit en destí prioritari de l'ajuda de l'Obra Social amb la finalitat de pal·liar les conseqüències del terratrèmol ocorregut fa un any i de contribuir de manera sostinguda a la seva reconstrucció.

Els Museus de la Ciència CosmoCaixa a Barcelona i Madrid, que en 2010 van rebre més d'un milió de visitants, van continuar amb la seva intensa labor de divulgació científica a través de mostres permanents, exposicions temporals, cicles de conferències i tallers escolars i familiars.

En l'apartat cultural, la promoció del coneixement, com motor social que repercuteix en una millora de la qualitat de vida dels ciutadans, va guiar les activitats programades, tant en els centres CaixaForum (Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Tarragona i Lleida) com les exposicions itinerants organitzades per tot el territori espanyol. Els acords per a la restauració del patrimoni artístic (art romànic); el programa pedagògic “L'art d'educar”, desenvolupat amb el Museu del Prado; o els concerts participatius de l'Obra Social, també van avançar en aquesta direcció.

En aquest àmbit cal destacar, a més, la inauguració de la primera exposició derivada del conveni amb el Museu del Louvre (Rutes d'Aràbia, en CaixaForum Barcelona), la retrospectiva sobre l'obra de Miquel Barceló exhibida a Madrid i Barcelona, i l'acord per a la gestió coordinada de les col·leccions d'Art Contemporani de la Fundació “la Caixa” i el MACBA en un fons el valor del qual s'estima en 160 milions d'euros.

En 2011, l'entitat té previst distribuir el seu pressupost de 500 milions d'euros, dedicant un 67% als programes socials; un 14% als de medi ambient i ciència, un 13% a cultura i un 6% a programes educatius i d'investigació. 

 

ADVERTÈNCIA.- La present informació financera del Grup “la Caixa” corresponent a l'exercici de 2010 ha estat elaborada, pel que fa a la informació de societats participades, fonamentalment d'acord amb estimacions, no podent, en cap cas, ser presa com a base per efectuar previsions sobre els resultats de l'exercici de 2010 de Criteria CaixaCorp, filial del Grup “la Caixa”.

Cercador
Cercador home
Seleccioni data Seleccioni data
Últimes Notes de Premsa
Recomanacions de navegació icono_pie - Recomanacions de seguretat icono_pie - Atenció a l'usuari icono_pie - Accessibilitat icono_pie
© icono_pie 2017. Tots els drets reservats.
Avís legal icono_pie - Información legal icono_pie- Fundación Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa" icono_pie