Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per recollir informació estadística sobre els teus hàbits de navegació i poder millorar i personalitzar la teva experiència oferint-te continguts que t'interessen. Si segueixes navegant, considerem que acceptes la seva instal.lació i ús. Pots canviar la configuració o obtenir-ne més informació a Política de cookies

Sales de premsa: CaixaBank|Fundació Bancària | Obra Social|CriteriaCaixa

Sala de premsa

Más oportunidades para las personas
  English|  Català | Castellano 
dissabte, 29 d´abril de 2017
El més buscat
Barcelona, dimarts 22 de maig de 2012 L'Assemblea General de “la Caixa” aprova l'absorció de Banca Cívica
• El màxim òrgan de govern de “la Caixa” ha aprovat els comptes anuals i la gestió de l'exercici 2011, i el pressupost de l'Obra Social per a l'any 2012, de 500 milions d'euros per cinquè any consecutiu.

• El president de “la Caixa”, Isidre Fainé, ha definit l'Obra Social com “la raó última que justifica la nostra activitat com a entitat financera” i ha insistit que “aquest compromís social pren més rellevància si considerem la crisi econòmica i social que estem patint”.

• L'entitat ha dut a terme també la renovació parcial dels seus òrgans de govern i ha adaptat a la nova normativa la composició dels diferents sectors representats.

• Respecte a l’integració de Banca Cívica, Isidre Fainé ha recalcat que l'operació “crea valor per a tots els grups d'interès: per a “la Caixa” com accionista majoritari, per als accionistes minoritaris, per als empleats i per a la societat en el seu conjunt a través de l'Obra Social”.

• El director general de “la Caixa”, Joan María Nin, ha subratllat que la fortalesa del balanç, prioritat de l'exercici 2011, és el reflex d’“una gestió prudent que ens ha permès finalitzar l'any com a referents en solvència, liquiditat i qualitat d'actius”.

L'Assemblea General de “la Caixa” ha aprovat, aquesta tarda, la fusió per absorció de Banca Cívica per part de CaixaBank, el banc instrumental a través del qual la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona exerceix la seva activitat financera.

Aquesta operació formarà el primer grup financer a Espanya, amb uns actius de 342.000 milions d'euros, prop de 14 milions de clients i una quota de mercat mitjana a Espanya en dipòsits del 14%, en crèdit a la clientela del 13,4% i del 10,5% en total d'actius.
Està previst que el procés de fusió finalitzi al tercer trimestre d'aquest any i que l'operació generi unes sinergies potencials de 540 milions a partir de l'any 2014.

Respecte a la fusió per absorció de Banca Cívica per part de CaixaBank, Isidre Fainé ha insistit que l'operació “crea valor per a tots els grups d'interès: per a “la Caixa” com accionista majoritari, per als accionistes minoritaris, per als empleats i per a la societat en el seu conjunt a través de l'Obra Social”.

Aprovació dels Comptes Anuals i del pressupost de l'Obra Social

El màxim òrgan de govern de “la Caixa” també va aprovar els Comptes Anuals i els Informes de Gestió corresponents a l'exercici 2011, tant individuals com consolidats, així com la gestió del Consell d'Administració. Així mateix, l'Assemblea ha aprovat la Memòria i els Estats Financers de l'Obra Social referits a 2011, i el pressupost de 2012, que ascendeix, per cinquè any consecutiu, a 500 milions d'euros.

En un entorn econòmic complex i volàtil, i després de realitzar fortes dotacions, el Grup “la Caixa” va obtenir a l'exercici 2011 un benefici atribuït de 975 milions d'euros, un 32,1% menys que l’any 2010. El resultat recurrent, sense les operacions extraordinàries, assoleix els 1.336 milions d'euros (-13,6%).

Discurs del president i informe del director general

L'Assemblea es va iniciar amb el discurs del president de “la Caixa”, Isidre Fainé, i amb l'informe del director general, Joan María Nin. El president va fer un balanç de l'any, marcat per la reorganització del Grup “la Caixa” i l'inici de la cotització de CaixaBank. Isidre Fainé va destacar que “aquesta és la primera Assemblea després de la reorganització del Grup, un pas decisiu per donar resposta a la necessitat d'adequar la nostra institució als nous temps”. Fainé ha recordat que l'entitat va culminar el procés de reorganització del Grup en tan sols cinc mesos.

“La sòlida posició financera del Grup “la Caixa” se sustenta en el suport raonat dels nostres òrgans de govern, en l'esforç de tots els empleats i en el treball ben fet al llarg de molts anys; i d'un permanent i actualitzat model de gestió basat en el rigor, la prudència i el sentit de l'anticipació”, ha assenyalat el president de “la Caixa” i de CaixaBank.

Malgrat el naixement de CaixaBank, Isidre Fainé ha recalcat que “la Caixa” “segueix fidel als seus valors” i ha assenyalat que la seva “singularitat inimitable es troba en el seu projecte institucional de servei social, en una voluntat de creixement empresarial i en una exigència financera que no oblida que la seva missió fonamental és satisfer les necessitats dels seus clients i fer Obra Social”.

Precisament ha estat l'Obra Social un apartat substancial del discurs del president de “la Caixa”, que l'ha definit com “la raó última que justifica la nostra activitat com a entitat financera”.
Fainé, que ha repassat els principals Programes de l'Obra social i les 36.000 activitats programades durant 2011, va posar èmfasi en què “aquest dividend social pren més rellevància si considerem la crisi econòmica i social que estem patint: dues terceres parts del pressupost es dirigeix a l'atenció de les persones més fràgils de la  nostra societat”.

El president de “la Caixa” ha tancat la seva intervenció recordant que “el Grup “la Caixa”, avui, és present a tot el món: ja sigui a través de l'activitat financera, a través de CaixaBank i les seves participacions en entitats financeres, amb l'Obra Social i, també, amb la nostra cartera de participades”.

Per la seva part, el director general de “la Caixa”, Joan Maria Nin, va repassar les principals xifres del passat exercici i va destacar la gran fortalesa comercial de l'entitat, “que ha augmentat les quotes de mercat en la majoria de productes i serveis, i manté una posició de clar lideratge en tots els segments de banca minorista”. “En una situació com l'actual, l'entitat no ha deixat de concedir crèdits: 840.000 noves operacions creditícies (80.500 milions d'euros) durant 2011”, ha afegit per il•lustrar la proximitat als clients.

El conseller delegat de CaixaBank també es va referir a la capacitat del Grup de generar resultats, tant recurrents com extraordinaris, i a la fortalesa del balanç, “una prioritat de l'exercici 2011, que, a la vista dels últims requeriments normatius, resulta molt important i reflecteix una gestió prudent que ens ha permès finalitzar el passat exercici com a referents en solvència, liquiditat i qualitat d'actius.”

A més del creixement orgànic de l'entitat, Joan Maria Nin va subratllar que “l’integració de Banca Cívica ens permetrà avançar cap a una millor estructura de costos en aquest entorn de crisi i cap a un creixement més potent dels ingressos, derivat de la nova posició al mercat”. I va afegir que aquesta operació “contribueix a consolidar la reestructuració del mapa financer espanyol, creant una entitat financera líder a Espanya, amb uns actius de 342.000 milions d'euros i una àmplia implantació territorial, que contribuirà al desenvolupament econòmic del país”.

El pressupost de l'Obra Social es manté en 500 milions d'euros

El màxim òrgan de govern de “la Caixa” també ha aprovat la Memòria, els estats financers i el pressupost de l'Obra Social per a l'exercici 2012, així com la liquidació del corresponent a 2011. L'Assemblea ha aprovat un pressupost de l'Obra Social per a 2012 de 500 milions d'euros, xifra que es manté intacta per cinquè any consecutiu malgrat el complex entorn macroeconòmic actual.

Aquest pressupost s'emmarca en el Pla Estratègic del Grup ”la Caixa” 2011-2014 per a la seva Obra Social, que consolida i augmenta el compromís de l'entitat financera amb les necessitats de la societat actual.

Adaptació al Decret Llei 5/2010 i renovació dels òrgans de govern

L'entitat ja ha anat adaptant els Estatuts al Decret Llei 5/2010, de 3 d'agost, de modificació del Text refós de la Llei de Caixes d'Estalvis de Catalunya, i una vegada renovats els òrgans de govern de “la Caixa”, la seva composició és la següent:

 

Assemblea

Consell d’Administració

Comissió de Control

Impositors

64 representants

8 representants

4 representants

Entitats fundadores

i d’interès social

45 representants

6 representants

2 representants

Corporacions locals

31 representants

4 representants

2 representants

Empleats

20 representants

3 representants

1 representant

“la Caixa” també procedeix cada tres anys a la renovació parcial dels seus òrgans de govern: l'Assemblea General, el Consell d'Administració i la Comissió de Control. D'aquesta manera, a l'inici de la reunió han pres possessió dels seus càrrecs els nous i els renovats consellers generals de l'Assemblea de “la Caixa” que, en aplicació de la Llei Catalana de Caixes, renova el 50% dels seus representants.

De la mateixa manera, durant l'Assemblea s'ha procedit al nomenament o reelecció de vocals del Consell d'Administració i la Comissió de Control de “la Caixa” per cobrir les vacants produïdes per la finalització dels mandats en aplicació de la Llei Catalana de Caixes d'Estalvis.

Com a conseqüència de tot això, el Consell d'Administració passa a tenir la següent composició:

President: Isidre Fainé Casas
Vicepresident primer: Salvador Gabarró Serra
Vicepresident segon: Javier Godó Muntañola

Vocals:
- Eva Aurín Pardo
- Victòria Barber Willems
- Mª Teresa Bassons Boncompte
- Montserrat Cabra Martorell
- Josep-Delfí Guardia Canela
- Monika Habsburg Lothringen
- Francesc Homs Ferret
- Javier Ibarz Alegria
- Juan José López Burniol
- Mario López Martínez
- Mª Dolors Llobet Maria
- Estefanía Judit Martín Puente
- Miquel Noguer Planas
- Justo Novella Martínez
- Ana Robles Gordaliza
- Leopoldo Rodés Castañé
- Josep Joan Simon Carreras
- Josep Francesc Zaragozà Alba

Secretari (no conseller): Alejandro García-Bragado Dalmau
Vicesecretari (no conseller): Óscar Calderón de Oya

La Comissió de Control estarà formada pels següents membres:

President: Jaume Gil Aluja

- Josefina Castellví Piulachs
- Josep Antoni Frías Molina
- José Daniel Barquero Cabrero
- Josep Fullana Massanet
- Josep Magriñà Poblet
- Enrique Quijano Roy
- Mª Rosa Pujol Esteve
- Miquel Vives Corona

Després de l'Assemblea General, el nou Consell d'Administració ha celebrat la seva primera reunió i ha escollit als integrants de la Comissió Executiva, la Comissió d'Obres Socials, la Comissió d'Inversions i la Comissió de Retribucions. Totes elles estaran presidides, tal com s'estableix en els Estatuts de “la Caixa”, pel president de l'entitat, Isidre Fainé Casas; a més, té vot en les mateixes el director general de “la Caixa”, Joan Maria Nin Génova. El secretari (no conseller) de les comissions serà Alejandro García-Bragado Dalmau.

La Comissió Executiva la formaran el president, Isidre Fainé Casas, els vicepresidents Salvador Gabarró Serra i Javier Godó Muntañola, així com els vocals Eva Aurín Pardo, Mª Dolors Llobet Maria, Miquel Noguer Planas i Leopoldo Rodés Castañé, a més del director general, Joan Maria Nin Génova.

La Comissió d’Obres Socials estarà integrada pel president, Isidre Fainé Casas, i els vocals Salvador Gabarró Serra, Javier Godó Muntañola, Francesc Homs Ferret, Montserrat Cabra Martorell, Juan José López Burniol, Mario López Martínez, Justo B. Novella Martínez i Javier Ibarz Alegría, així com pel director general, Joan Maria Nin Génova. Jaime Lanaspa Gatnau assisteix a aquesta comissió com director executiu de l’Obra Social de la Fundació “la Caixa”.

La Comissió d'Inversions estarà integrada pel president, Isidre Fainé Casas, els vocals Leopoldo Rodés i Mª Dolors Llobet Maria, així com pel director general, Joan Maria Nin Génova.

La Comissió de Retribucions estarà integrada pel president, Isidre Fainé Casas, els vocals Salvador Gabarró Serra i Javier Godó Muntañola, així com pel director general, Joan Maria Nin Génova.

Cercador
Cercador home
Seleccioni data Seleccioni data
Últimes Notes de Premsa
Recomanacions de navegació icono_pie - Recomanacions de seguretat icono_pie - Atenció a l'usuari icono_pie - Accessibilitat icono_pie
© icono_pie 2017. Tots els drets reservats.
Avís legal icono_pie - Información legal icono_pie- Fundación Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa" icono_pie