Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per recollir informació estadística sobre els teus hàbits de navegació i poder millorar i personalitzar la teva experiència oferint-te continguts que t'interessen. Si segueixes navegant, considerem que acceptes la seva instal.lació i ús. Pots canviar la configuració o obtenir-ne més informació a Política de cookies

Sales de premsa: CaixaBank|Fundació Bancària | Obra Social|CriteriaCaixa

Sala de premsa

Más oportunidades para las personas
  English|  Català | Castellano 
dissabte, 29 d´abril de 2017
El més buscat
Barcelona, dijous 10 d'abril de 2014 L'entitat celebrarà la seva Assemblea General Ordinària el proper 22 de maig “la Caixa” proposarà a l'Assemblea General transformar-se en fundació bancària i traspassar la seva participació a CaixaBank a Criteria CaixaHolding
• La nova Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa”, gestionarà la totalitat de l'Obra Social i agruparà a Criteria CaixaHolding totes les participacions accionarials de “la Caixa”, inclosa la de CaixaBank (55,9%), i les emissions de deute de “la Caixa”.

• Així mateix, també correspondrà a l'Assemblea General aprovar els Estatuts de la Fundació Bancària “la Caixa” i la composició del Patronat, el seu màxim òrgan de govern i representació.

• El president del Grup “la Caixa”, Isidre Fainé, considera que aquesta nova reorganització permetrà a l'entitat “mantenir, enfortir i desenvolupar els nostres tres àmbits d'actuació fonamentals: el financer, l’empresarial i el social, la nostra raó de ser”.

El Consell d'Administració de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa”, ha aprovat a la reunió celebrada aquesta tarda convocar pel proper 22 de maig l'Assemblea General Ordinària de l'entitat, amb la finalitat de prendre una decisió sobre la transformació de “la Caixa” en fundació bancària, tal i com es recull en la Llei de Caixes d'Estalvis i Fundacions Bancàries del 27 de desembre de 2013.

La transformació de “la Caixa” en Fundació Bancària es durà a terme, una vegada aprovat per l'Assemblea General, en el marc d'un procés de reorganització del Grup “la Caixa” que suposarà: per una banda, la dissolució i liquidació de l’actual Fundació “la Caixa” i, per una altra, el traspàs a favor de Criteria CaixaHolding–íntegrament participada per “la Caixa”– de la participació de “la Caixa” a CaixaBank, de manera que la Fundació Bancària passi a ostentar la seva participació a CaixaBank a través de Criteria, i dels instruments de deute de què és emissor “la Caixa”, entre altres actius i passius.

El president del Grup “la Caixa”, Isidre Fainé, considera que aquesta nova reorganització permetrà a l’entitat “mantenir, enfortir i desenvolupar els nostres tres àmbits d'actuació fonamentals: el financer, l’empresarial i, especialment, el social, la nostra raó de ser”.

Isidre Fainé ha destacat també que amb la necessària adaptació a la nova Llei de Caixes d'Estalvis i Fundacions Bancàries, “ens reafirmem en la nostra actitud, en els nostres valors i en la nostra manera d'afrontar els reptes per mantenir indestructible el nostre compromís social, allò que va inspirar el naixement de “la Caixa” l’any 1904”.

Reorganització del Grup “la Caixa”

El grup encapçalat per la nova Fundació Bancària “la Caixa” tindrà com a activitats principals: la gestió de la totalitat de l'Obra Social, les de naturalesa econòmica relatives a la gestió de la seva participació a CaixaBank, les d'administració dels instruments de deute que tenen a “la Caixa” com emissor, i les de gestió de les inversions en sectors diferents del financer agrupades fins ara a Criteria CaixaHolding.

Cat1.jpg

Per aconseguir una diferenciació funcional en la gestió de cadascuna d'aquestes activitats, està previst que la Fundació Bancària en què es transformi “la Caixa” – prèvia aprovació de l'Assemblea General Ordinària – gestioni de manera directa l'Obra Social que ha caracteritzat històricament a “la Caixa”, i que la gestió de la resta de les activitats s'articuli a través d'una única entitat, Criteria CaixaHolding, que serà holding, no només de les participacions del Grup “la Caixa” en sectors diferents del financer, com ha estat tradicional, sinó també de la participació actual de “la Caixa” a CaixaBank i de les emissions de deute que actualment tenen a ”la Caixa” com emissor.

Els instruments de deute que “la Caixa” preveu segregar a favor de Criteria tenen, a 31 de març de 2014, un import nominal de 7.805 milions d'euros, dels quals 7.005 milions d'euros corresponen a obligacions subordinades. Tots els derivats de cobertura contractada per “la Caixa" i els ajustos de valoració vinculats a aquests instruments de deute, també es preveu que siguin segregats a favor de Criteria.

Està previst que, prèvia adopció dels corresponents acords per la Fundació Bancària i per Criteria, la segregació es completi durant l'últim trimestre de 2014.

La transformació en Fundació Bancària suposarà que “la Caixa” deixi de tenir la condició d'entitat de crèdit (caixa d'estalvis). No obstant això, la Fundació Bancària estarà subjecta a la supervisió del Banc d'Espanya amb relació a la seva participació a CaixaBank en els termes que resulten de la Llei de Caixes d'Estalvis i Fundacions Bancàries.

Dissolució i liquidació de la Fundació “la Caixa”

Amb la transformació de “la Caixa” en Fundació Bancària i, per tant, la pèrdua de la seva condició de caixa d'estalvis mancarà de sentit la subsistència de la Fundació “la Caixa” com ens instrumental de gestió de part de l'Obra Social. Com a conseqüència, “la Caixa” passarà a gestionar per sí mateixa la totalitat de la seva Obra Social, desapareixent, d'aquesta manera, la Fundació “la Caixa” com a instrument de gestió de part de l'Obra Social.

La liquidació de la Fundació “la Caixa” es realitzarà a través de la cessió global dels seus actius i passius a favor de“la Caixa”, que continuarà destinant-los a l'activitat d'Obra Social. Perquè la cessió d'actius i passius sigui efectiva cal que l'Assemblea General de “la Caixa” del 22 de maig de 2014 ratifiqui la decisió de dissolució i liquidació acordada pel Patronat de la Fundació “la Caixa” i que s'obtinguin les autoritzacions administratives necessàries.

Proposta del Patronat de la Fundació Bancària “la Caixa”

A més d'aprovar la transformació de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa”, en Fundació Bancària, la proposta d'acords de l'Assemblea General Ordinària de “la Caixa” també incorpora la determinació de la dotació de la Fundació Bancària “la Caixa”, l'aprovació dels seus Estatuts i del Patronat de la Fundació Bancària “la Caixa”.

El Patronat és el màxim òrgan de govern i representació de la Fundació Bancària “la Caixa”, i estarà format per 15 membres, la designació dels quals es farà d'acord amb la Llei de Caixes d'Estalvis i Fundacions Bancàries del 27 de desembre de 2013.

A continuació es detalla la proposta de nomenaments dels patrons de la Fundació Bancària “la Caixa”, que el Consell d'Administració de “la Caixa” proposa a l'Assemblea, segons els grups establerts en la Llei de Caixes d'Estalvis i Fundacions Bancàries:

Un dels membres del Patronat serà designat directament per les entitats fundadores de “la Caixa”, d'acord amb un torn rotatiu per ordre d'antiguitat (termini de dos anys): l'Ateneu Barcelonès, l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre, la Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País, la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, i el Foment del Treball Nacional.

En aquest cas, i de conformitat amb el que preveuen els Estatuts de la Fundació Bancària, correspon a la Societat Econòmica Barcelonina d'Amics del País nomenar un dels membres del Patronat.

Dos membres d'entitats representatives d'interessos col• lectius en l'àmbit d'actuació de la Fundació Bancària “la Caixa” o de reconegut arrelament en aquell. Els membres del Patronat corresponents a aquest grup seran designats directament per les entitats representatives. Les entitats proposades són: Càritas Diocesana de Barcelona i Cruz Roja Española.

Tres membres corresponen al grup de persones independents de reconegut prestigi professional en les matèries relacionades amb el compliment dels fins socials de la Fundació Bancària “la Caixa”, o en els sectors, diferents del financer, en què la Fundació Bancària “la Caixa” tingui inversions rellevants. Els patrons proposats corresponents a aquest grup són:

Javier Solana Madariaga

Jaime Lanaspa Gatnau

Salvador Alemany Mas

Nou membres corresponen al grup de persones que posseeixin coneixements i experiència específics en matèria financera. Els patrons proposats corresponents a aquest grup són:

Isidro Fainé Casas

Josefina Castellví Piulachs

Francesc Homs

César Alierta Izuel

Carlos Slim Helú

Maria Teresa Bassons Boncompte

Javier Godó Muntañola

Juan José López Burniol

Alejandro García-Bragado Dalmau

Cercador
Cercador home
Seleccioni data Seleccioni data
Últimes Notes de Premsa
Recomanacions de navegació icono_pie - Recomanacions de seguretat icono_pie - Atenció a l'usuari icono_pie - Accessibilitat icono_pie
© icono_pie 2017. Tots els drets reservats.
Avís legal icono_pie - Información legal icono_pie- Fundación Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa" icono_pie